TS-0502/Black Velvet Tassel Clutch w/Crystal Eye

TS-0502/Black Velvet Tassel Clutch w/Crystal Eye

  • $ 29.00


Made in China.